Mitt erbjudande

 

IMG_0120_2Jag, Ulla Hamilton, har ett omfattande nätverk inom näringsliv och politik. På det politiska området omfattar det såväl nationellt som regionalt och lokalt i landet.

Opinionsbildning, kommunikation, strategisk planering och ledarskapsfrågor är de områden som jag har mest erfarenhet från under de år som jag har varit yrkesverksam.När det gäller sakområden har jag särskilt goda kunskaper om bl a besöksnäringen, renhållnings- och miljöfrågor, IT, life science, samverkan mellan universitet/kommuner och näringsliv, infrastruktur och trafik, innovation och nyföretagande.

Under de år som jag jobbat som politiskt och inom näringslivet har jag fått en mycket god kunskap om hur näringslivet ser ut och utvecklas i Stockholm. Jag har särskilt jobbat med att knyta kontakter mellan näringslivet, politiken och akademierna i Stockholm syftande till att Stockholms näringsliv och högre utbildning ska ha en stark och internationellt konkurrenskraftig position. Detta vill jag gärna fortsätta att bidra till i min nya roll.

Under senare år har jag skapat goda kontakter inom den ”start-up – community”  som nu växer fram i Stockholm och har förmånen att följa utvecklingen på nära håll. Det har gett mig mycket goda insikter om vad som krävs för att kunna bygga upp ett konkurrenskraftigt ekosystem för bl a IT-företag och life scienceföretag, i en allt tuffare global konkurrens när det gäller att attrahera företag och talanger.

De utmaningar som teknikutvecklingen innebär för hela samhället är ett annat område som jag skaffat mig goda insikter om.
Tveka inte att fråga om jag kan hjälpa till.