Välkommen

 

Företaget ägs av  Ulla Hamilton

Ulla Hamilton Sango konsult AB

 

Jag har mångårig erfarenhet från politik och näringslivsområdet. Det har gett mig ett mycket brett nätverk inom dessa områden. Under de senaste 25 åren har jag jobbat i regeringskansliet, som konsult och i näringslivsorganisation.

 

Åren 2006-2014 var jag borgarråd (m) i Stockholm stad. Det har gett mig omfattade kunskaper och erfarenheter om hur Stockholm stad fungerar och insyn i såväl kommunalt, landstings som statligt beslutsfattande.

Mina ansvarsområden under borgarrådstiden var ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-2010, ordförande Stockholms Hamnar AB 2006-2010, ordförande fastighetsnämnden 2006-2007, ordförande trafik- och renhållningsnämnden 2007-2014, ordförande arbetsmarknadsnämnden 2010-2014 och ordförande i Stockholm Business Region AB 2010-2014. Jag har också haft föredragningsskyldighet för Stockholms Brandförsvarsnämnd, Stockholm Vatten AB, Stockholm Parkering AB, Fortum Värme AB och Kyrkogårdsnämnden.

Därtill har jag varit styrelseledamot i Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och ledamot i beredningar inom Sveriges kommuner och landsting (SKL).Innan jag blev borgarråd 2006 var jag kommunikationschef för Svenskt Näringsliv. Jag har också arbetat som politiskt sakkunnig till Carl Bild under hans år som statsminister och ett år därefter, dvs. 1991-1995. Därefter som konsult inom PR och public affairs 1995-1999.

Se fullständigt cv